KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Tryb działania

Dyrektor

kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. Wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz decyzje administracyjne zgodne z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

Rada Rodziców

może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

Kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców określa statut Przedszkola Samorządowego nr 8

Przedszkole Samorządowe nr 8 funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący placówkę.

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 - 16:30.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, uwzględniający zasady ochrony zdrowa i higieny.

Organ prowadzący

Przedszkole jest jednostką, której organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, które zapewnia mu utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadań określonych w prawie oświatowym oraz statucie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
data: 23-02-2018
wytworzył: Katarzyna Kowalczyk
data: 23-02-2018
data: 23-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 13-09-2017 - Edycja treści
  • 04-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 517