KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

Rola Rady Rodziców

Organem powołanym w imieniu Rodziców do współpracy z Przedszkolem jest Rada Rodziców, która włącza się w organizowanie imprez dla Dzieci, zapoznaje się z osiągnięciami Przedszkola, ale także, w miarę możliwości, wspiera finansowo działania podejmowane na rzecz Dzieci.

Współdziałanie Rodziny i Przedszkola

Rodzina i Przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób wpływają na Dziecko i stymulują jego rozwój, dlatego też nasze Przedszkole to miejsce przyjazne nie tylko dla Dzieci, ale także dla ich Rodziców.

Rada Rodziców:

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 8.
 2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz Przedszkola.
 3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół Rodziców na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu walnym wszystkich Rodziców.
 4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 5. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
 8. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 9. Organy Przedszkola szczegółowo określają w regulaminie swoje zadania, obowiązki, kompetencje zgodnie z ustawą o systemie oświaty tak, aby przede wszystkim:
  • gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie Przedszkola
  • zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
data: 14-09-2017
wytworzył: Katarzyna Kowalczyk
data: 14-09-2017
data: 14-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 624